Vekalet Nasıl İptal Edilir?

Konu Başlıkları

Vekaletnameler günümüzde pek çok prosedür ve yasal işlemin gerçekleştirilebilmesi adına özel avantajlar sağlamaktadır. Vekalet verme işlemleri en az iki kişi olmak kaydıyla gerçekleştirilmelidir ve vekalet verilmesi ile ilgili kamuoyunda çok sık sorulan ve merak edilen durumlar olduğu da bilinmektedir. Vekalet verme süreci ile ilgili bu durumların yanı sıra hemen herkes tarafından merak edilen bir diğer önemli soru da vekalet nasıl iptal edilir? Sorusudur..

Verilen vekaletin misyonunu tamamlaması ile birlikte kişilerin vekalet iptali gerçekleştirmeleri ya da verilen vekaleti sınırlandırmaları mümkündür. Sınırlandırma işlemleri ile iptal etme işlemleri aynı olmakla birlikte iptal işlemlerinde verilen vekalet tamamen kaldırıldığı gibi sınırlandırma işlemlerinde ise vekaletle verilen hak devirlerinin sınırlı bir alana çekilmesi sağlanır. Bu bağlamda çok merak edilen vekalet nasıl iptal edilir? Sorusunun en kısa ve kolay yoldan cevabı için yapılması gerekenler son derece basittir.

Vekalet Nedir?

Öncelikli olarak vekalet nedir? sorusuna yanıt aranarak söz konusu işlemlerin ne olduğu anlaşılmalıdır. Bu kapsamda vekalet, herhangi bir kişinin başka bir kişiye yasalar nezdinde bazı hakları ve işlem yapabilme özgürlüğünü devretmesi anlamına gelir. Vekalet verirken bazı kişisel hakların korunması zorunlu olduğu gibi geniş bir portföyle vekalet verilebilmesi mümkündür.

Vekalet Ne İşe Yarar?

Vekaletin en temel işlevi belirtilmiş olduğu gibi bazı hakların talep edilen kişilere devredilmesidir. Günümüzde vekalet verme işlemleri daha çok araç, ev ya da arsa satışlarında kullanılabildiği gibi aynı zamanda yasal bazı süreçlerin yönetilmesi amacıyla ya da mahkemelerde de kullanılmaktadır. Vatandaşların vekalet verme hakkı devlet güvencesinde noterler aracılığıyla sağlandığı gibi vekalet iptali hakları da bulunmaktadır.

Vekalet İptali Nedir?

Vekalet iptali, anlaşmalı olarak devredilen hakların tamamen sonlandırılması ya da kısmi olarak sınırlandırılması anlamına gelir. Söz konusu işlemlerin noterler aracılığıyla yapılması gerektiği gibi Vekalet iptal etmek isteyenlerin bazı belgeleri de bu işlemleri yapabilmek adına hazır etmeleri gerekmektedir.

Vekalet İptali İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Vekalet iptal etmek isteyen vatandaşların noterlere başvurmadan önce işlemler için geçerli olan belgeleri temin etmeleri ve başvuru kapsamında bu belgeleri notere sunmaları gerekir. Aksi durumlarda vekalet iptali işlemi gerçekleşmeyeceği gibi sürecin başka zorlukları da ortaya çıkarması olasıdır.

Vekalet iptali için istenen belgeler;

  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Verilen vekaletnamenin bir kopyası
  • Vekilin adı ve soy adı
  • Vekil tayin edilmiş olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Vekil sahibi nüfus cüzdanı
  • Vekaletnamenin düzenlenmiş olduğu noter hakkında bilgiler. Bu bilgiler; noterin adı soy adı, noter numarası ve işlemin gerçekleştiği tarih şeklinde olmalıdır.
  • Vekaletname verilirken talep edildiyse pasaport

Gibi belgelerin hazır edilmesi vekalet iptal işlemleri kapsamında zorunlu olarak gereklidir.

Adım Adım Vekalet İptal Etme İşlemleri

Vekalet iptal etmek isteyenler için belirtilmiş olduğu gibi sürecin kolaylıkla yürütülmesi ve bu bağlamda kısa bir süre içerisinde verilen vekaletin tamamen ya da kısmi olarak sonlandırılması mümkündür. Belirtilmiş olan belgelerin hazırlanması ile başlayan vekalet iptali sürecinde bir sonraki adımda yapılması gerekenler ise noter başvurusudur.

Herhangi bir noter tercih edilerek vekalet iptali gerçekleştirilmesi mümkündür. Belirtilmiş olan belgelere ek olarak dilekçe hazırlanmalıdır. Söz konusu dilekçede ayrıntılı şekilde vekalet iptalinin aktarılması veya sınırlandırmaları olacak vekaletname yeniden düzenlenecekse bu bilgilerin eksiksiz olarak yazılması gerekmektedir.

Dilekçenin de hazırlanmasıyla birlikte vekaletname iptali için gerekli olan diğer belgeler notere teslim edilir. Onay için noter tarafından talep edilen imza ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile daha önce verilen vekalet sonlandırılmış olacaktır.  

Yorum yapın