Tapu İptali ve Tescil Davası

Konu Başlıkları

Bireyler, kendilerine ait olan özellikle taşınmaz malları için tapu ve tescil almak zorundadır. Bu durum sayesinde, kişiye ait olan mülk üzerinde başkalarının hak iddia etme durumu söz konusu olamaz. Tapu ve tescile ilişkin olarak bazı durumlarda tapu iptali ve tescili davası açılabilir.

Bu davayı açmak için gerekli olan durumların ortaya çıkmış olması gerekir. Konuyla bağlantılı olarak; tapu iptali ve tescil davası hangi durumlarda açılabilir, hangi durumlarda açılamaz, süreç nasıl işler, gibi konuların da bilinmesi gerekir. Tapu ve tescile dair olan bu bilgiler alındıktan sonra, tapu iptali ve tescil davası açmak isteyen bireyler daha net karar verebilir.

Tapu İptali ve Tescil Davasının Önemi Nedir?

Açılmak istenen tapu iptali ve tescili davası çeşitli önemler taşıyan bir dava türüdür. Bu davasın açılmasına bağlı olarak, mülk sahibinin hakları korunur.

Bununla birlikte, tapu iptali ve tescili davası önemi şu şekildedir:

  • Sebepsiz zenginleşme sağlayarak hakka giren insanların önünü kesme
  • Gerçek mülk sahibinin korunmasını sağlama
  • Devlete ait arazilerin, izin olmadan bireyler tarafından alması gibi durumlarda her iki tarafın da çıkarlarını korumak
  • Kişilerin güvence olarak görmüş olduğu arazilerin, yanlış insanlara yarar sağlamasını önlemek

Gibi önemli durumları sağlar. Bu sebeple tapu iptaline ve tesciline ilişkin olan davanın açılması önemli olabilir.

Tapu İptali ve Tescili Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tapunun iptaline ve tesciline ilişkin olan tapu iptali ve tescil davası her durumda açılmayan bir dava türüdür. Bu davanın açılmasını sağlamak amacıyla ilk olarak, ortada bir arazinin veya taşınmaz olarak nitelendirilen mülkün bulunması gerekir. Bu mülk, kişinin kendi kazancıyla almış olduğu bir mülk ise; dava sürecinde çok daha rahat işlem yapabilir.

Ancak ortadaki mülk miras olarak kalmışsa; ilerleyen dava sürecinde daha fazla araştırma yapılması şart olacaktır. Mülkün olmasının yanı sıra, mülk üzerinde hak iddia eden farklı bireylerin de olması gerekir.

Bu durum, tapu iptali ve tescili davası açılmasının ön koşullarından bir tanesidir. Mülk üzerinde hak iddia eden kişi, normal kişilik olabilmekle birlikte; tüzel kişi (devlet, kurum, kuruluş gibi) de olabilir. Gereken koşullar sağlandıktan sonra dava açılma süreci başlatılabilir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Hangi Durumlarda Açılamaz?

Tapu iptaline ve tesciline ilişkin olan dava, bazı durumlarda açılamaz. Bu durumların başında, ortada mülk olmaması gelir. Mülk olmadığı zaman ise tapu iptali ve tescili davası sürecinde incelenecek olan bir taşınmaz söz konusu olamaz. Bu durum da davayı geçersiz kılar. Bir diğer durum ise, mülk üzerinde hak iddia edecek olan bir kişinin bulunmamasıdır. Kişinin, farklı bir insana mülkünü kanıtlama durumu söz konusu olmadığı için davanın açılamadığı görülür.

Tapu İptali ve Tescili Davası Nasıl Açılır?

Bireyler, tapu iptaline ve tesciline ilişkin olan davayı açmak için gerekli şartları sağladıklarına emin olmalıdır. Bu süreçte; bir taşınmazın bulunması, taşınmazın sahibi olarak görülen bir kişiliğin bulunması (kamu tüzel kişiliği ve normal kişilik olabilir) ve mülk sahibi olarak görülen kişiden farklı olan bir kişiliğin hak iddia etmesi gerekir.

Gerekenler sağlandığı takdirde, mahkemeye başvuru yapılması gerekir. Başvuru esnasında durum belirtilir ve gerekli incelemeler yapılmak üzere dosya teslimi yapılır. Dosya, savcılık tarafından soruşturulur ve dava açılmasına engel bir durum yoksa mahkeme olması için gün verilir. Ancak dosya, dava açılmasına uygun nitelikler içermiyorsa da, savcılık tarafından reddedildiği belirtilerek iptal edilir.

Dava açılması uygun görüldüğü zaman, mahkeme sürecinde gerekli incelemeler yapılır. Taşınmaz, miras olarak kalmışsa eğer; miras üzerinde hak iddia edebilecek durumda olan farklı bireylerin araştırılması sağlanır. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra, tapu ve tescilin kime ait olacağı mahkeme tarafından belirlenir. Burada, eğer tapu sahibi değişiklik gösterecekse; mahkeme tarafından verilen karar belgesiyle birlikte noter başvurusu yapılır, yeni mülk sahibinin adı kayıt altına alınır. Ancak mülk sahibi değişiklik göstermeyecekse, evraklarda oluşacak bir değişim söz konusu değildir.

Tapu ve Tescil Davası Nasıl İptal Edilir?

Gerekli şartların sağlanmasına bağlı olarak mahkemeye başvuru yapan bireyler, aralarında yapacakları anlaşmaya bağlı olarak davanın iptal ettirilmesini isteyebilir. Bu durumda da izlenmesi gereken adımlar ve yerine getirilmesi gereken bir süreç söz konusudur. Dava iptal ettirilmek istendiği zaman, ilk olarak araya ara bulucu katılması gerekir.

Ara bulucuların yapacakları hukuka uygun anlaşmalar sonucunda, önceden açılmış olan davaların geçersiz olmasına yönelik sonuçlar doğurur. Ara bulucu ile yapılan görüşmeler sonucunda, her iki tarafın da menfaatlerine uygun olan sonuçlar ortaya çıkarılır. Bu sonuçlar, ara bulucu tarafından kayıt altına alınır ve açılmış olan davanın iptal edilmesine yönelik bir sebep olarak mahkemeye sunulur.

Mahkeme tarafından yeniden inceleme süreci başlatılır ve durumun hukuka uygun olduğuna emin olunur. Bu aşamadan sonra, davanın iptal edilmesine yönelik olarak sonuç verilir ve işlemler tamamlanır. Konu hakkında, nasıl iptal edileceğine dair daha detaylı bilgi almak için www.adaletbakanligi.com sayfasına girilebilir.

Yorum yapın