İGDAŞ Abonelik İptali

Konu Başlıkları

Tarihsel süreçte insanlığın öğrendiği bilgiler insanların güvenli bir biçimde barınmasını ve yemek bulabilmesini sağladı. Son iki yüz yılda ise bilinen insanlık tarihinde meydana gelen gelişmelerin hepsinden daha önemli ve hayat standartlarımızı kökten değiştirecek icatlar ortaya çıktı. Klasik metodda ısınma ve yemeği pişirme için odun kullanılırken günümüzde ısınma ve yemek yapmak için kullanılan yakıt doğalgaz oldu. Araçların motorları icat edildi. Bu motorlar petrol ile çalıştı ve sonuç olarak petrol ve doğal gaz için dünya savaşları yaşandı. Doğal gazın önemi o kadar büyük ki ülkeler doğal gaz ihracatı yapan ülkelere karşı ekonomik olarak bağımlı yaşıyorlar. Her ülkenin kendi doğal gaz şirketi ve dağıtıcısı var. Türkiye’de İstanbul sınırları içerisinde hizmet veren firma ise İGDAŞ. Dolayısıyla İGDAŞ abonelik iptali konusu her ev sahibini ilgilendiriyor. Özellikle son dönemde kur üzerindeki kara bulutların artması ile birlikte İstanbul’da çok büyük bir taşınma hareketliliği yaşandı. Dolayısıyla işlemin nasıl yapılacağı konusu büyük önem kazandı. Peki Abonelik Sözleşmesi/Bağlantı Anlaşması nedir ve İGDAŞ abonelik iptali işlemi nasıl yapılır?

İGDAŞ Abonelik Sözleşmesi/Bağlantı Anlaşması


Doğal gaz bağlantı anlaşmasının yapılması ve doğal gaz dağıtım şebekesi hattının binaların iç tesisatına bağlanması için gerekli hattın projelendirilmesi, imalatı, kontrolü ve onayı işlemlerini kapsamaktadır. Bahsettiğimiz bütün işlemler için bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcisi tarafından bir bağlantı anlaşması imzalanır. Bu işlem sırasında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir. Abone bağlantı bedeli yıldan yıla değişmektedir. Abone bağlantı bedeli aslında dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Bu bedel sadece ve sadece bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir. Servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi asla yapılamaz. Bu noktaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 m2’ si için 749 TL +KDV+Damga Vergisi, 200 m2’ den büyük yerlerde ilave her 100 m2 için 651 TL +KDV+Damga Vergisi tahsil edilir. Bağlantı anlaşması tamamlanmış İGDAŞ müşterileri, yetkili tesisatçı firma tarafından iç tesisat işlemleri tamamlanarak projesi İGDAŞ tarafından onaylanan mahallerde; doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcilerinin Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapması gerekmektedir. Sözleşme işlemi esnasında tahakkuk eden güvence bedeli faturalara yansıtılmaktadır. Güvence bedelleri yıldan yıla değişmektedir. İGDAŞ için 2021 fiyatı şu anlık Kombi + Ocak 655 TL’dir. İGDAŞ abonelik iptali yaparsanız açtırdığınız doğal gazın güvence bedeli size geri ödenmektedir.

İGDAŞ Abonelik İptali İşlemi

İGDAŞ Abonelik İptal

Evlerimize doğalgaz hizmeti sağlayarak bize satış yapan İGDAŞ’ın farklı sözleşme türleri bulunmaktadır. Piyasada iki tür sözleşme olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri bireysel iken diğeri kurumsal sözleşmedir. Fesih, sonlandırmak demektir. Yani İGDAŞ abonelik iptali işlemi ile doğal gaz kullanımınızı sonlandırmış oluyorsunuz.

Bireysel Sözleşme İptal İşlemi

Son dönemde İstanbul’da ev kiraları çok artmış durumdadır. Dolayısıyla özellikle asgari ücret ile çalışan kesimin karşılayamayacağı miktarlar karşılarına çıkmaktadır. Bunun sonucunda insanlar daha rahat karşılayabilecekleri kiralar ve faturaların olduğu yerlere taşınmaktadır. Bu noktada doğal gaz kullanıcısının bulunduğu adresten taşınması durumunda doğal gaz sözleşmesini sona erdirmesi gerektiğini unutmamalıyız. İGDAŞ abonelik iptali, diğer bir deyişle Sözleşme fesih başvurusu, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen kişi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılabilmektedir. Yani sözleşmeyi imzalayan kiracı veya ev sahibi sözleşmeyi iptal eder. Bireysel sözleşme iptal işlemleri için İGDAŞ şubelerine gitmeye gerek yoktur. igdas.istanbul web adresinden Online olarak sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Bunu yapmak için sırasıyla;
igdas.com.tr adresine giriniz. Bireysel – Abonelik işlemleri seçeneğine tıklayın. Sözleşme fesih (iptal) sekmesine girin. Online fesih işlemlerine tıklayarak ‘bağlantı sözleşmesine girin. Bu adımların ardından sizi E-Devlet aracılığıyla sözleşme fesih etme ekranına aktaracaktır. Burada E-Devlet ile ilgili bilgilerinizi doldurarak gerekli adımları uygulayın. Bunun haricinde direkt E-Devlet, İGDAŞ Mobil Uygulaması ve 153 Çağrı Merkezi ile de abonelik sözleşmesi yapabilirsiniz. Sözleşme fesih işlemi sonrasında, gaz kullanımı sırasında tahsil edilen güvence bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’ ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir. İade işlemi borçların sıfırlanmasından sonra yapılmaktadır. Güvence bedeli iadesi işlemini gerçekleştirmek için İGDAŞ Hizmet binalarındaki veznelerden ve PTT şubelerinden yardım alabilirsiniz. T.C. kimlik beyanı ve fotokopisi ile güvence bedeli talebini verebilir, şirket ile vadesiz TL hesabının IBAN’ınızı paylaşabilirsiniz.

İGDAŞ Abonelik İptali – Kurumsal Sözleşme Feshi

Bir şirketiniz, kurumunuz veya kuruluşunuz var ve İGDAŞ abonelik iptali işlemi yapmak mı istiyorsunuz? Tam olarak doğru yere geldiniz. Kurumsal sözleşmeye sahip, yani bir doğalgaz kullanıcısı kurumun, şirketin veya kuruluşun (Doğal Gaz Kullanımının Sonlandırılması) sahibi olan kişiler bulunduğu adresten taşınıyorsa doğal gaz sözleşmesini sona erdirmelidir. Sözleşme fesih başvurusu, sadece ve sadece doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen kişi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir. Konut harici müşterilerin İGDAŞ sözleşme fesih işlemleri İGDAŞ’a ait hizmet binalarından yapılabilir.

Sözleşme Feshi İçin Gerekli Evraklar

1-Sözleşme Fesih yapılacak yerin tüketim noktası numarası
2-Sözleşme Fesih yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
3-Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname fotokopisi gerekmekte olup, vekâletnamede İGDAŞ ve/veya doğal gaz ifadesi bulunmalıdır.
4-İmza Sirküleri
5-Kaşe
6-Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak; Pasaport beyanı ve fotokopisi
7-Eğer bankaya otomatik fatura ödeme talimatı verdiyseniz lütfen bu talimatı iptal ediniz ve fesih işlemlerini öyle başlatınız

Yorum yapın