BASKİ Abonelik İptali

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), belediye sınırları içerisinde oturan vatandaşların, ev ve iş yerlerinde kullanacakları su ihtiyacını karşılayabilmek için hizmet veriyor. Su kullanımı için abonelik işlemleri yapılıyor ve her kullanıcı, abonelik hesabı üzerinden kullanılan su tüketiminden sorumlu oluyor.

BASKİ aboneliği için, belediye abone servisinden, başvuru dilekçesi temin edenler, abonelik için gerekli evrakları hazırlayarak işlemlerine başlayabiliyorlar. İlk defa abonelik oluşturacak olanlar, belediye tarafından belirlenen güvence bedelini ödemek zorundadır. Adres değişikliği ya da farklı nedenlere bağlı olarak istenildiği zaman abonelik iptal edilebiliyor.

BASKİ abonelik iptali nasıl yapılır? BASKİ abonelik iptali aşamaları nelerdir? BASKİ abonelik iptali hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntılar yazımızın devamında yer almaktadır.

Abonelik İptali

BASKİ abonelik iptali işlemleri iş yerinden ya da konuttan taşınma gibi nedenlerden dolayı, suyun kullanıma kapatılması işlemi olarak açıklanmaktadır. Abonelik iptal işlemi sonrasında, son faturadan sonra kullanılan m³ oranı hesaplanır ve güvence bedelinden düşümü yapılarak, kullanıcıya güvence bedeli iade edilir.

Abonelik iptal başvurusunda istenilen belgeler şunlardır;

  • T.C. Kimlik belgesi,
  • Sayaç üzerindeki son su tüketim değeri,
  • Abonelik güvence bedeli iadesi için dilekçe,
  • Aboneye ait son endeks dahil tüm borçlarının kapatılması,

Bu işlemlerden sonra, su aboneliği iptal edilir. Aynı adresi tekrar kullanmak isteyen kişiler, yeni abonelik başvurusunda bulunurlar.

Abonelik Dondurma İşlemleri

BASKİ aboneleri, konutlarını ya da iş yerlerini en az 2 ay ve daha uzun süre kullanmayacakları zaman, abonelik dondurma işlemleri yapmalarını sağlıyor. Geçici kapatma olarak adlandırılan bu işlemler ile aboneler, üzerlerinde herhangi bir borç kalmasını önlemiş oluyorlar.

Abonelik dondurma ya da geçici kapatma başvurusu yapıldığında, abonenin su sayacı sökülmeden, son endeks değerine kadar ödeme yapılması ve geçici kapatma işleminin yapılması sağlanmaktadır. Geçici kapatma süresi bitene kadar abone adına fatura düzenlenmez ve su sarfiyatı çıkartılmaz.

Aboneliğin Tamamen Kapatılması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde oturanlar, su kullanımı için oluşturdukları abonelik işlemlerini Su Abone Servisine başvuruda bulunarak kapatabiliyorlar. Abonelik işlemlerinin tamamen kapatılabilmesi için geriye dönük tüm borçların ödenmiş olması gerekiyor. Kapatma başvurusunda bulunurken, kullanıcı sayaç üzerindeki son endeksi okuyarak, servise bildirmelidir.

Bildirilen, endeks son faturaya göre yeniden faturalandırılır ve işlemler yapılır. Abonelik iptal işlemi sonrasında, su sayacı kapatma işlemi yapılırken, endeks kontrolü yapılır. Fazladan kullanılmış su tespit edilirse, abonelik güvence bedelinden düşürülür. Kapatma işlemi sonrasında güvence bedeli, kişiye iade edilir.

Abonelik Bilgilerinin Güncellenmesi

BASKİ abonelik işlemlerini ya da abonelik işlemleri üzerinde değişiklik yapmak isteyenler, abone merkezlerine şahsen başvuruda bulunmalıdır. Başkası adına başvuruda bulunmak isteyenler ise noterden onaylı vekaletname getirmelidir. Su abonelik işlemlerine başlayabilmek için binanın dask sigortasının bulunması zorunludur.

Abonelik bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, abone merkezinden hangi evrakların olması gerektiğini öğrenir ve evrakları tamamlayarak başvuruda bulunur. Abonelik isim değişikliğine ihtiyaç duyulduğunda, istenilen evraklar teslim edilerek, değişikliğin hemen yapılması sağlanabiliyor.

Kuyu Suyu Aboneliği

BASKİ su abonelik işlemlerinde, suyun kullanım yerine göre farklı tarifeler üzerinden işlem yapılmasını sağlıyor. Kuyu suyu aboneliği için istenilen evraklar, mesken su abonelik işlem evraklarından farklıdır. Kuyu suyu aboneliği oluşturabilmek için diğer evraklarla birlikte D.S.İ’den yeraltı suyu kullanım belgesi alınması gerekiyor.

Bunun dışında, abone kimlik belgeleri ve başvuru dilekçelerinin hazırlanması istenilmektedir. Kuyu suyu aboneliğini oluşturanlar, abone servisine başvuruda bulunarak, istedikleri zaman abonelik iptal işlemlerini yaptırabiliyorlar.

Abonelik Güvence Bedeli

BASKİ su aboneliği işlemlerinde, güvence bedeli istemektedir. Abonelik oluşturulurken ödenecek olan güvence bedeli miktarı, yıllık olarak belirlenmektedir. Kullanıcı, abonelik işlemlerini iptal ettiğinde, abone olurken yatırmış olduğu güvence bedeli, su borcu yoksa eksiksiz olarak kendisine iade edilir.

Güvence Bedelinin İadesi

Su ve diğer enerji kaynakları için abonelik oluşturulurken, hizmet veren kuruluşlar, abonelerden güvence bedeli istemektedir. Su aboneliği için BASKİ su abone servisine başvuruda bulunanlar, abonelik için istenilen tüm evrakları eksiksiz olarak teslim eder, güvence bedelini ödeyerek, aboneliğinin açılmasını sağlar. Adres değişikliği gibi nedenlerden dolayı aboneliğini iptal ettirmek isteyenler, yazılı başvuruda bulunurlar. Yatırmış oldukları güvence bedelinin iade edilmesi için dilekçe yazar ve paranın yatırılacağı hesap numarasını belirtirler.

BASKİ abonelik iptal başvurusundan sonra su sayacının son endeksini kontrol eder, hesaplama yaparak, fazla kullanım tespit ederse, kullanılan suyun tüketim bedelini güvence bedelinden düşer. Güvence bedelinin iadesi ise başvuru işlemlerinden sonraki 7 gün içerisinde belirtilen hesap numarasına yapılır.

Geçici Abonelik

Su abonelik işlemleri için yapılan yasal düzenlemelerle binaların yapılış yıllarına göre geçici abonelik hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Geçici abonelik yapmak isteyenler, binanın yapılış tarihine göre belirlenen evrakları hazırlamak zorundadır.

Kiracılar, kira sözleşmesi ile ev sahipleri tapu belgesi ile başvuruda bulunmalıdır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlardan, yapı kayıt belgesinin alınması, zorunlu deprem sigortasının yapılması, sayaç marka ve numarasının belirtilmesi istenmektedir. Bu belgeler ile geçici su aboneliği yapılabiliyor. BAKSİ abone servisine başvuruda bulunanlar, daha önceden oluşturmuş oldukları geçici abonelik işlemlerini belirlenen şartlara uyarak hemen iptal ettirebiliyorlar.

Yorum yapın