Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası nedir? Bu davalar borçluların mal varlıklarını, alacaklı olanların kendisine karşı yürüteceği takipleri semeresiz bırakmak amacıyla kötü niyetli bir şekilde mal kaçırma sebebi ile elinden çıkardığı durumlardan dolayı açılan davalardır. Tasarrufun iptali davası açılması için bazı kriterlerin karşılanması gereklidir. Davacı alacaklı ile davalı borçlu arasındaki borç, gerçek hukuki ilişkiler temelinde kurulmalıdır. Yum Bürosu’ndan … Devamını Oku